Historia

Durante os seus cincuenta anos de historia a Fundación Barrié apoiou o desenvolvemento de Galicia en todos os ámbitos: creando infraestruturas educativas e de comunicación, sendo pioneira na introdución das tecnoloxías no ensino, editando obras de referencia no eido das humanidades e da economía, outorgando bolsas para o mellor talento do noso país coa vista posta no retorno, participando activamente na loita pola conservación do patrimonio.


Proxecto Telega

2016

Cando aínda non se falaba de Internet xa era posibe polo menos sospeitar a revolución que significarían as comunicacións e a conseguinte fenda dixital: "A Fundación Barrié e Fundesco (Fundación para o Desenvolvemento da Función Social das Comunicacións), conscientes de que unha das súas misións máis importantes é estar na nova fronteira do saber e tendo en conta que os países máis desenvolvidos se propuxeron preparar as xeracións futuras para o cambio que a informática provoca, decidiron realizar un labor conxunto, innovador en Galicia no eido da educación. "

anterior

siguiente

50 Aniversario

2016

Con motivo de su 50 aniversario, la Fundación Barrié ha programado una serie de eventos entre los que destaca la Conferencia General de la Asociación Española de Fundaciones o la I Jornada sobre Comunicación y Filantropía, Ambas jornadas se convirtieron en encuentros para la reflexión para todas las fundaciones asistentes en los que pudieran establecer, fortalecer y ampliar relaciones personales e institucionales.

anterior

siguiente