Centros Penitenciarios e C.I.S.

Inicio / Acción Social / Reinserción / Centros Penitenciarios e C.I.S.

Programas de axuda a centros penitenciarios

Módulos de respecto e atención á enfermidade mental

A reinserción social das persoas condenadas a penas de cadea é un obxectivo posible e necesario.

MÓDULOS DE RESPECTO. A nosa actuación enmárcase no convenio (2017-2019) asinado coa Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, do que se benefician os cinco centros penitenciarios galegos: Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), Pereiro de Aguiar (Ourense), Monterroso e Bonxe (Lugo), así como o CIS “Carmela Arias y Díaz de Rábago” (A Coruña). A súa liña de actuación prioritaria é o incremento e a mellora dos módulos de respecto que existen actualmente en Galicia (módulos de acceso voluntario, xestionados polos propios internos co respaldo dun equipo de funcionarios, que implica a aceptación dun código ético de conduta e a realización de actividades durante todo o día que perseguen a mellora da convivencia e a preparación para a vida en liberdade). A Fundación tamén fomenta obradoiros ocupacionais e actividades formativas nos centros.
 

ATENCIÓN Á ENFERMIDADE MENTAL. Un segundo convenio, asinado con Institucións Penais e con FEAFES-Galicia, oriéntase á atención integral de persoas con enfermidade mental nos centros penais galegos, coas que -en colaboración cos servizos médicos penais- desenvolverase un programa de terapias individuais e grupales, buscando así mesmo a implicación da familia e o contacto coas asociacións de referencia para facilitar a súa integración social unha vez reincorpórense á sociedade
 
Con estes convenios a tres anos damos continuidade a un labor de apoio aos centros penais de Galicia iniciado hai máis de 35 anos.

VIDEO

Programas de ayuda a Centros Penitenciarios

Fundación Barrié

CONTIDOS RELACIONADOS