LIÑA ESTRATÉXICA

Formación do talento investigador

Para que unha estratexia de innovación teña o seu efecto cómpre mellorar a calidade da formación dos nosos investigadores e promover o seu desenvolvemento profesional a través de competencias que acompañen o desenvolvemento da carreira profesional de calquera investigador do sistema científico.

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS