LIÑA ESTRATÉXICA

Prevención social

Levamos a cabo programas e actividades que buscan reducir riscos e potenciar medidas de protección para previr o desenvolvemento de situacións consideradas socialmente problemáticas, tratando con iso de eliminar as causas que as xeran a través de propostas educativas baseadas no coñecemento e a experiencia.

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS