LIÑA ESTRATÉXICA

Intervención social

Levamos a cabo iniciativas sociais -propias ou en colaboración con entidades do Terceiro Sector- que contribúan á normalización e inclusión de persoas ou colectivos en situación de necesidade, vulnerabilidade ou dependencia, potenciando así o fortalecemento dunha sociedade inclusiva, con oportunidades de desenvolvemento para todos.

CONTIDOS RELACIONADOS