LIÑA ESTRATÉXICA

Reinserción social

Mediante a colaboración con institucións e entidades especializadas en procesos de reinserción social, apoiando a realización de actividades terapéuticas, ocupacionais, educativas, recreativas, etc., intentamos facilitar e mellorar os procesos de reeducación e reincorporación social dos que se encontran en situación de exclusión ou marxinación.

CONTIDOS RELACIONADOS