LIÑA ESTRATÉXICA

Conferencias

Facermos chegar ao público, de viva voz, os protagonistas da cultura, da ciencia, da economía foi unha das nosas actividades que máis ampla acollida obtiveron. No marco da nosa liña de conferencias, achegamos a Galicia os mellores especialistas e ensaístas máis de actualidade en todas as nosas áreas de traballo.

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS