LIÑA ESTRATÉXICA

Transferencia do coñecemento

A sostibilidade da investigación de excelencia sopórtase na transferencia dos resultados científicos e tecnolóxicos á sociedade e ao mercado; a posta en valor destes desenvolvementos científicos e tecnológicos require de profesionais adestrados e ámbitos internacionais nos que detectar oportunidades de investimento.

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS