LIÑA ESTRATÉXICA

Profesionalización do Terceiro Sector Social

Profesionalizar implica fundamentalmente fortalecer a xestión directiva, facilitando ás entidades sociais medios e estratexias que afiancen a súa sostibilidade e proxección futura.

Para iso, o Programa Máis Social oferta, desde o ano 2011 e sen custo para as entidades sociais, unha serie de instrumentos de apoio que promoven un modelo de crecemento sostible, e que inclúen servizos de consultoría, programas formativos, desenvolvemento de webs corporativas, axudas para a contratación de persoal directivo e apoio económico a proxectos. 

CONTIDOS RELACIONADOS