LIÑA ESTRATÉXICA

Apoio á investigación científica

Prestar apoio á investigación galega de carácter excelente é un dos piares de actuación da Fundación, desde a creación de centros de investigación, o investimento en proxectos dos máis destacados grupos e investigadores, ata o desenvolvemento de modelos e metodoloxías de investimento privado e de valorización de resultados de investigación.

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS