Patrimonio e Cultura

Unha aposta a longo prazo polo Patrimonio e a Cultura

A nosa responsabilidade coas futuras xeracións esixe o fomento da cultura e da conservación do patrimonio, tanto na súa expresión tanxible coma na intanxible. Só deste xeito podemos acadar obxectivos cun impacto duradeiro na sociedade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 183.639.813

  Consultas en liña no dicionario da RAG e a Fundación Barrié desde 2016.

 • 4.446.584

  Usuarios da programación cultural dende 1999 / 261.159 en 2017

 • 455.141

  Publicacións doadas desde 1966.

 • 5.562.394

  Usuarios da programación cultural desde 1999.

CONTIDOS RELACIONADOS