LIÑA ESTRATÉXICA

Formación do talento universitario

O ámbito da educación universitaria foi para nós un eido de especial dedicación. Bolsas para os estudos universitarios, programas para o desenvolvemento de competencias, creación de diversos institutos de investigación. Actualmente estamos nunha etapa de valoración de novos proxectos.

CONTIDOS RELACIONADOS