LIÑA ESTRATÉXICA

Promoción do éxito escolar

Queremos ser un punto de encontro de profesores, estudantes, pais e nais e investigadores interesados na innovación educativa, un lugar onde compartillar a experiencia e plantexar novos retos, con todos os nosos proxectos ao voso alcance para traducilos á linguaxe educativa.

Fomento de la expresión oral y el pensamiento crítico

Fomento de vocacións científico-tecnolóxicas

É nas xeracións más novas onde se debe incidir para acadar un futuro tecido investigador, pero ademais o mundo investigador non debería ser estanco nin alleo nunha formación integral da persoa. Por iso cultivamos os aspectos máis creativos da ciencia, que nunca foi allea nin á intuición nin á beleza.

Atención ás necesidades educativas especiais

Ningún aspecto da educación implica a toda a sociedade como a da transmisión daquilo que realmente importa, aqueles referentes inmateriais claves para a realización persoal e a convivencia cos demais

PROXECTOS FINALIZADOS

CONTIDOS RELACIONADOS