Formulario de contacto


Tipo Documento Identificación*
Tema sobre o que solicita información :*Desexo recibir información sobre as sedes:Seleccione o idioma en que desexa recibir o boletín
De acordo co estipulado na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que todos os datos que vostede facilite á Fundación Barrié poderán ser obxecto de incorporación aos ficheiros desta. Ditos datos poderanse someter a diferentes tratamentos, coa finalidade de mantelo/a informado/a dos programas e/ou produtos e servizos da Fundación e da súa Asociación de Bolseiros, así como para a realización de estudos estatísticos, sendo a Fundación Barrié a destinataria da información, a responsable do tratamento e a responsable do ficheiro.

As respostas ás preguntas indicadas como opcionais teñen carácter facultativo, sen que a negativa a subministrar estas impida a prestación do servizo que solicita.

Igualmente, informámoslle sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación vixente, dirixíndose á Fundación Barrié, Cantón Grande, número 9, 15003 A Coruña

CONTACTO XERAL

info@fbarrie.org

A CORUÑA
Cantón Grande, 9
15003 A Coruña
Tel: + 34 981 22 15 25

Mapa

VIGO
Policarpo Sanz, 31
36202 Vigo. España
Tel: + 34 986 11 02 20

Mapa


SUBSCRICIÓN AO NEWSLETTER

Reciba no seu correo toda a actualidade da Fundación Barrié

Subscribirse


TRABAJE CON NOSOTROS

Incorpore su curriculum vitae a nuestra base de datos

Formulario