Historia

Durante os seus cincuenta anos de historia a Fundación Barrié apoiou o desenvolvemento de Galicia en todos os ámbitos: creando infraestruturas educativas e de comunicación, sendo pioneira na introdución das tecnoloxías no ensino, editando obras de referencia no eido das humanidades e da economía, outorgando bolsas para o mellor talento do noso país coa vista posta no retorno, participando activamente na loita pola conservación do patrimonio.


Convenio coa Catedral de Santiago

2006

Co convenio para a restauración das bóvedas e arcos da capela maior, restauración do Pórtico da Gloria e a ordenación do Museo Catedralicio, comezaba a intervención coordinada na Catedral de Santiago que levaría o nome de Programa Catedral.

anterior

siguiente

Inicio dos estudos no Pórtico da Gloria

2008

Instalación das estadas e inicio dos estudos previos á intervención no Pórtico da Gloria. O procedemento, determinado polo panel de expertos de prestixio internacional, esixe a monitorización do Pórtico durante o ciclo completo dun ano, para determinar as condicións atmosféricas. O simple fotografado e cotexo con fotografías tomadas para outros proxectos determina unha deterioración enorme na policromía, acelerada nos últimos anos.

anterior

siguiente

Visitas ao Pórtico da Gloria

2009

Seguindo o exemplo doutras restauracións, a instalación das estadas permitirá unha visión insólita do Pórtico da Gloria, que se aproveitará para fins didácticos. Ademais de posibilitar contemplar a obra de Mateo moi de preto, as visitas permitirán dar a coñecer o estado de deterioración da obra, xa que a concienciación social é unha clave importante para a defensa do patrimonio.

anterior

siguiente

Máis Social

2011

A propia dinámica do terceiro sector social, moi vencellado ao asociacionismo e ao voluntariado, fai que en moitas ocasións se desenvolva á marxe das ferramentas de xestión de probado éxito noutros sectores. Esta é a razón do programa Máis Social, que busca a profesionalización das institucións e asociacións para facer aínda máis eficaz o seu extraordinario traballo.

anterior

siguiente

Fondo de Investimento en Ciencia

2011

A creación dun Fondo de Investimento en Ciencia permitiu á Fundación participar nas áreas máis innovadoras do coñecemento e colaborar no achegamento entre a investigación científica en Galicia e o circuíto económico.

anterior

siguiente

Pórtico Virtual visita o Victoria&Albert Museum

2012

A colección de baleirados de obras escultóricas do Vitoria and Albert Museum ten moito que ver coa valorización do Pórtico da Gloria por parte da Inglaterra victoriana e, polo tanto, a nosa, pois -como dicía Serafín Moralejo- "o Pórtico da Gloria é un descubrimento da Inglaterra Victoriana". Alí púidose comparar a obra de Mateo coa Columna Traxana ou o David de Miguel Anxo en termos da súa importancia na historia da cultura. Quixemos levar a este mesmo museo o calco en tecnoloxía 3D do século XXI que supón a exposición do Pórtico Virtual, acompañado dunha xornada de estudo 

anterior

siguiente

2013 - Portal das Palabras

2013

O Portal das Palabras é unha acción dentro do marco do convenio para a modernización da lexicografía en Galicia, que abarcaba desde a modernización da produción do dicionario ata a modernización da súa difusión pública, dotando de software específico ao Seminario de Lexicografía, creando unha plataforma para o traballo dos académicos e ofrecendo na web e nos dispositivos móbiles un dicionario coa mesma calidade tecnolóxica que a dos grandes dicionarios anglosaxóns. A súa función é mellorar o coñecemento e estimular o aprecio polo tesouro léxico de Galicia.

anterior

siguiente

Bolsas Andrew W. Mellon

2014

A convocatoria de Bolsas en conxunto coa Fundación Andrew W. Mellon, unha das máis prestixiosas e antigas fundacións de Estados Unidos, significaba un paso importante á hora de pór de relevo o alcance internacional do proxecto de restauración do Pórtico da Gloria.

anterior

siguiente

A Coleccion en Centro Centro Cibeles

2015

A Colección de Arte Contemporánea Internacional da Fundación, que naceu co dobre propósito de traer a Galicia obras representativas da arte que se fai hoxe no mundo e de dar difusión ao que hoxe fan os nosos artistas, non tería sentido sen un esforzo pola súa presentación en foros como o que nos brindou o Concello de Madrid no emblemático edificio de Antonio Palacios.

anterior

siguiente