Padroado

O Padroado é o máximo órgano reitor da Fundación asumindo, de acordo cos Estatutos, o goberno, representación e administración da Fundación.

Presidenta

Vogal Secretario

Vogais

* Patrón familiar

** Patrón independente