Padroado

O Padroado é o máximo órgano reitor da Fundación asumindo, de acordo cos Estatutos, o goberno, representación e administración da Fundación.

Presidente

Vicepresidenta

Vogal Secretario

Vogais

Presidente do Tribunal Supremo.**

Presidente do Consello Superior de Investigacións Científicas.**

Avogado Xeral do Estado - Director do Servizo Xurídico do Estado.**

* Patrón familiar

** Patrón independente