Vogais

Sra. Dona Loreto Arias Mosquera

Actualmente desenvolve a súa actividade no eido social. É vogal electiva do Padroado da Fundación Barrié desde 1996.