Fundadores

O convencemento de que todos debemos traballar pola nosa terra, de que só a propia sociedade pode ser protagonista e creadora do seu futuro, a educación como o principal investimento a longo prazo dunha sociedade; velaquí as bases dun soño compartido que é o verdadeiro fundamento da Fundación Barrié.