Centros de Menores

Centros de Menores

Reinserción do menor en contexto de risco de exclusión social

Proxecto innovador dirixido a menores (entre 14 e 18 anos) dos centros de réxime pechado de Montefiz e Monteledo. O obxectivo é desenvolver unha terapia complementaria nos centros a través da utilización de animais de compañía (neste caso, cans) que promova o desenvolvemento persoal dos menores potenciando valores como a responsabilidade e condutas prosociais, aprendendo a controlar a agresividade, ansiedade e impulsividade.

CONTIDOS RELACIONADOS