Obradoiro de Visionado de Carteis e Vídeos 2019

Segunda edición do Obradoiro no cal as entidades sociais participantes amosarán os coñecementos adquiridos nos Programas Formativos I-Nivel Iniciación e II-Nivel Avanzado celebrados no marco da convocatoria Máis Social Comunicación.
 
Data: 17 de outubro de 2019
Horario: 09:30 a 14:00
Lugar: Planta 1ª Fundación Barrié (Cantón Grande, 9)
 
Actividade restrinxida ás entidades sociais participantes e os seus usuarios, previa confirmación da asistencia a través do formulario habilitado ao efecto ata o venres 11 de outubro ás 12.30h.