Máis Social Galicia

Máis Social Galicia

Programa para o fortalecemento do Terceiro Sector

A sostibilidade do Terceiro Sector Social de Galicia é unha prioridade para a Fundación Barrié, e o seu Programa Máis Social, o selo de identidade que evidencia a achega da Fundación á profesionalización da xestión das entidades socias.

Desde a súa posta en marcha no ano 2011, Máis Social, co obxectivo de promover un modelo de acción social economicamente sostible, facilitou ás organizacións estratexias e instrumentos, medios económicos, espazos para o intercambio de experiencias e contactos para optimizar a súa xestión e contribuír ao seu crecemento estable e permanente.

CONTIDOS RELACIONADOS