Máis Social Empresas

Inicio / Acción Social / Profesionalización do Terceiro Sector Social / Máis Social Galicia / Máis Social Empresas

Más social empresas

Máis Social Empresas é un novo servizo dentro do Programa Máis Social que ten como obxectivo promover o diálogo e a interacción entre as ONGs e empresas, coa finalidade de favorecer o coñecemento e a colaboración entre ambos para o desenvolvemento de proxectos compartidos. Valora Consultores e a Asociación para o Progreso da Dirección (APD) incorpóranse ao programa para axudar a conectar a misión das entidades sociais coas estratexias de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Investimento Socialmente Responsable (ISR) das empresas.


Programa 2014

CONTIDOS RELACIONADOS