Histórico

102 entidades privadas de acción social e sen ánimo de lucro galegas (federacións, asociacións, fundacións…) beneficiáronse dos diferentes servizos facilitados polo Programa Máis Social que abrangueron, entre outros, formación, consultoría, contratación de profesionais, desenvolvemento de páxinas web corporativas e financiamento de proxectos sociais.