Equipo Executivo

Presidente

Presidente

José María Arias Mosquera

Programas

Directora de Programas

Carmen Arias Romero

Intervención Xeral e Control de Xestión

Interventor Xeral

Juan Rioboo Lata

Xestión do Patrimonio

Director de Xestión do Patrimonio

Manuel Peón Mosquera

Comunicación e Imaxe Corporativa

Directora de Comunicación e Imaxen Corporativa

Suzana Mihalic