Carta do Presidente

Se no 2018 destacabamos nesta crónica un dos fitos máis importantes da Fundación, o remate do proxecto de restauración do Pórtico da Gloria, este ano 2019 é case obrigado comezala por salientar o recoñecemento internacional deste mesmo proxecto. O premio de Patrimonio Europeo Europa Nostra, recibido en París nunha gala onde se conmemora todo o patrimonio europeo, era un galardón, podemos dicilo agora, que non podía faltar a esta restauración porque se trata da restauración dunha xoia da escultura románica que podemos cualificar como o broche artístico do camiño de Santiago. Unha cidade e unha comunidade que unen a súa historia de forma tan estreita á de toda Europa, froito dos seus gustos artísticos e o  cumio da súa primeira arte internacional, acomódase perfectamente ás nocións de patrimonio e identidade ás que o premio está ligado. Xunto con este recoñecemento, quizais nunha escala máis pequena pero igual de importante, vimos como o Pórtico terminado de restaurar emprendía o seu camiño xa fóra das nosas mans. Foi realmente reconfortante coñecer a resposta da sociedade á restauración, porque para o Pórtico houbo un antes e un despois.

Esa vontade de influencia posterior, cando verdadeiramente toma sentido canto fixemos, é a verdadeira vocación dunha fundación coma a nosa, dedicada ao futuro, e poder verificar que se cumpre é a nosa maior recompensa.

Na mesma liña de incentivar o coidado do patrimonio como un activo a disposición da sociedade para o desenvolvemento económico e cultural, queremos destacar outros dous premios: o premio Arte e Empresa da revista Ars Magazine, que ademais recibimos da man do noso principal partner no Pórtico, a propia Fundación Catedral, e o Premio Galicia de Turismo 2019 na súa primeira convocatoria.

O noso labor polo demais continuou as liñas xa consagradas con exposicións de fotografía e unha importante colección de debuxos holandeses, sempre tratando de achegar ao público de Galicia obras, ao tempo que excelsas, inéditas no noso territorio; o mesmo espírito que guía os nosos ciclos de conferencias de arte ou os nosos concertos.

Na área social continuaron tamén os nosos programas, sempre baixo a premisa de fortalecermos o tecido asociativo e facelo auténtico protagonista do seu propio desenvolvemento. Os nosos esforzos pola profesionalización do terceiro sector volvéronse traducir no apoio á creación de plataformas de comunicación e xestión para as entidades, así como á implementación de programas concretos nos aspectos chave que determinan as necesidades da sociedade de hoxe. Unha ollada aos proxectos cumprirá ao lector para convencerse da grande variedade de aspectos que conseguimos abordar grazas a todas as institucións que connosco colaboran.

Os programas de bolsas continuaron seleccionando o mellor que podemos dar: o talento individual da nosa mocidade. Cada un dos nosos bolseiros é un programa en si, e nos seus logros, que sentimos tamén nosos, depositamos unha boa parte da confianza para cumprirmos a nosa misión de mellorarnos como sociedade.

Toda a nosa actividade se pode entender como un gran ciclo de formación: dende o acceso á cultura para todo cidadán, coidando dun xeito especial da mocidade nos nosos obradoiros didácticos, pasando polo acceso ás ferramentas máis básicas de autorrealización cando a vida, pola razón que sexa, non llelas deu a unha parte da nosa sociedade, e polo acceso ao estudo para a mocidade máis apta coa finalidade de mellorarmos o noso nivel de desenvolvemento. Mais o ciclo non estaría completo sen un apoio á investigación e, novamente aí, aplicamos unha estratexia de cesión do protagonismo porque temos a convicción de que é ese o papel dunha fundación coma a nosa. Os programas que pode ver bosquexados o lector desta memoria nas páxinas que seguen móstrano mellor cás miñas palabras.

Finalmente, neste año marcado para a Fundación polo seu contido internacional, gustaríame facerlles partícipes do nosa presenza no foro do Centro Europeo de Fundacións e a OCDE á que asistimos en maio convidados como coordinadores, xunto coa OCDE, dunha mesa redonda onde  se formulaban os retos de futuro da filantropía. Un lugar onde unha fundación que estivo entre as pioneiras no labor de mecenado en Galicia e en España e que ten por especial vocación buscar novas vías de desenvolvemento para todos encóntrase moi cómoda.

José María Arias Mosquera

Presidente da Fundación Barrié