Relación de entidades beneficiarias da axuda para a contratación de persoal directivo 2011-2015

Programa Máis Social Galicia

ABAC ASOCIACIÓN DE BULIMIA Y ANOREXIA DE CORUÑA www.abacoruna.com
ACOPROS ASOCIACIÓN CORUÑESA DE PROMOCIÓN DEL SORDO www.acopros.org
ADACECO ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL CORUÑA www.adaceco.org
AFACO ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER A CORUÑA www.afaco.es
AFEM MOREA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES MOREA www.morea.org
ALENTO ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE VIGO www.alento.org
ALIAD ULTREIA ALIAD ULTREIA www.aliad.org
ALUME ASOCIACIÓN LUCENSE DE AXUDA A ENFERMOS MENTAIS www.alume.org
ARELA ARELA INICIATIVAS DE APOIO Á INFANCIA E Á MOCIDADE www.arela.org
ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA-CORUÑA ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA-CORUÑA www.parkinsongaliciacoruna.org
ASPACE GALICIA FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES DE PARÁLISIS CEREBRAL www.aspacegalicia.org
CDR O Viso CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO www.cdroviso.org
DOWN GALICIA FEDERACIÓN GALEGA DE INSTITUCIÓNS PARA SÍNDROME DE DOWN www.downgalicia.org
ECOS DO SUR ONGD ECOS DO SUR www.ecosdosur.org
FAG FEDERACION AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org
FAIBEN FAIBEN, FUNDACIÓN APOIO Á INFANCIA www.faiben.org
PREESCOLAR NA CASA FUNDACIÓN PREESCOLAR NA CASA www.preescolarnacasa.org
VIRAVENTOS ASOCIACIÓN VIRAVENTOS www.viraventos.org