BUSCAR

FILTRAR

ÁREA
DATA

Os instrumentos do Pórtico da Gloria: o contexto histórico (I)

22/05/2020

A Fundación Barrié, promotora do proxecto de restauración do Pórtico da Gloria, pon a disposición do público unha serie de unidades didácticas que teñen como obxectivo ampliar o coñecemento sobre as diferentes facetas do monumento. Estas unidades didácticas non só van dirixidas á comunidade educativa senón tamén ao ámbito familiar, achegando o Pórtico da Gloria ao público de todas as idades.

Esta unidade didáctica trata o contexto histórico no cal se elaboraron os instrumentos do Pórtico da Gloria. A catedral de Santiago de Compostela comeza a levantarse no ano 1075 nunha etapa da historia que coñecemos como baixa Idade Media.


ETIQUETADO EN: