Patrimonio e Cultura

Unha aposta a longo prazo polo Patrimonio e a Cultura

A nosa responsabilidade coas futuras xeracións esixe o fomento da cultura e da conservación do patrimonio, tanto na súa expresión tanxible coma na intanxible. Só deste xeito podemos acadar obxectivos cun impacto duradeiro na sociedade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 34.744.463

  Consultas en liña no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

 • 4.446.584

  Usuarios da programación cultural dende 1999 / 261.159 en 2017

 • 453.858

  Publicacións doadas desde 1966 / 4.333 en 2017

 • 393.815

  Usuarios da programación cultural.

CONTIDOS RELACIONADOS