Memoria de actividades

Memoria 2019

Memorias Anteriores

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e avaliación de impacto

A Fundación Barrié, consciente da importancia da xestión do impacto que os seus programas teñen sobre a sociedade, segue unha metodoloxía que se pode resumir nos seguintes puntos:

· Establecemento de obxectivos
· Análise dos axentes e partners implicados
· Medición dos resultados, impactos e indicadores
· Valoración dos impactos
· Seguimento e presentación dos resultados


INDICADORES 2019

Acción Social

4.781

Menores participaron nos programas de prevención social.

2.065

Internos en Centros Penitenciarios son beneficiarios de diferentes programas de axuda.

Educación

519.107

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

27.103

Alumnos participaron nas actividades educativas.

Patrimonio e Cultura

25.837.564

Consultas online no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

393.815

Usuarios da programación cultural.

Acción Social

4.781

Menores participaron nos programas de prevención social.

2.065

Internos en Centros Penitenciarios son beneficiarios de diferentes programas de axuda.

Educación

519.107

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

27.103

Alumnos participaron nas actividades educativas.

Patrimonio e Cultura

25.837.564

Consultas online no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

393.815

Usuarios da programación cultural.