Memoria de actividades

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e avaliación de impacto

A Fundación Barrié, consciente da importancia da xestión do impacto que os seus programas teñen sobre a sociedade, segue unha metodoloxía que se pode resumir nos seguintes puntos:

· Establecemento de obxectivos
· Análise dos axentes e partners implicados
· Medición dos resultados, impactos e indicadores
· Valoración dos impactos
· Seguimento e presentación dos resultados


INDICADORES 2021

Acción Social

1.750

Internos en Centros Penais son beneficiarios de diferentes programas de axudas.

Educación

333.633

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

Patrimonio e Cultura

34.744.463

Consultas en liña no dicionario da RAG e a Fundación Barrié

Acción Social

1.750

Internos en Centros Penais son beneficiarios de diferentes programas de axudas.

Educación

333.633

Visitas a Pictoeduca, portal para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

Patrimonio e Cultura

34.744.463

Consultas en liña no dicionario da RAG e a Fundación Barrié