Materiais para profesionais e familias

Programa Ktorce-18

A Fundación Barrié e a Asociación Arela poñen a disposición de profesionais e familias materiais elaborados ao abeiro do Programa Ktorce-18, de apoio á infancia e á xuventude para a prevención de condutas infractoras, que se poden descargar nesta páxina.