Programa Formativo Máis Social Nacional

Programa presencial integrado por cinco módulos que abordan temas de estratexia e liderado orientado a resultados, comunicación e márketing, captación de fondos, xestión de proxectos e xestión de persoas, que se complementa con xornadas de continuidade co obxectivo de seguir a fortalecer as capacidades de xestión das entidades sociais con impacto a nivel nacional e en diferentes ámbitos do sector.