LIÑA ESTRATÉXICA

Formación do talento de posgrao

A formación de posgrao permite reforzar e enfocar o capital educacional que acompaña ao talento para conectalo coas mellores prácticas e poder así traducilo nun beneficio real para todos. Cos diferentes programas de bolsas de posgrao a Fundación mantén o seu compromiso por promover a sociedade do coñecemento, dando así un impulso definitivo ao desenvolvemento económico, social e cultural de Galicia.

CONTIDOS RELACIONADOS