FICHA PROXECTO DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO PÓRTICO DA GLORIA E O SEU CONTORNO


Promovido por: Fundación Barrié e Fundación Catedral de Santiago

Investimento: 6,2M€ grazas ao mecenado exclusivo da Fundación Barrié

Data: 2006 – 2018

Comisión de Seguimento: Fundación Barrié e Fundación Catedral de Santiago

Comité científico internacional:
Concha Cirujano. Instituto do Patrimonio Cultural de España do Ministerio de Cultura.
Gaël de Guichen. Centro Internacional de Estudos para a Conservación e a Restauración dos Bens Culturais (ICCROM).
Anna María de Strobel. Museos Vaticanos.
Manuel Castiñeiras. Universidade Autónoma de Barcelona.
Rocío Sánchez Ameijeiras. Universidade de Santiago de Compostela.
Miguel Taín. Universidade de Santiago de Compostela.
Juan Ignacio Lasagabaster. Fundación Catedral Santa María de Vitoria.
Javier Estévez Cimadevila. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
José María Cabrera Garrido. C.P.A. Conservación.
Francisco Prado-Vilar. Universidade Complutense de Madrid.
(†) Rosa Esbert. Universidade de Oviedo.
 
Dirección técnica
 
2008 – 2010:
Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Concha Cirujano Gutiérrez. Restauradora
 
2010 – 2014:
Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE) e Dirección Xeral de Patrimonio. Consellería de Cultura da Xunta de Galicia
Concha Cirujano Gutiérrez. Restauradora (2010-2011)
Ana Laborde Marqueze. Restauradora (2011-2014)
Iago Seara Morales. Arquitecto (2010-2014)
 
2014 – 2018:
Fundación Catedral de Santiago
Javier Alonso de la Peña. Arquitecto.
Noelia Márquez Grille. Directora de Restauración e Mantemento.
 
Coordinación técnica
 
2014 - 2018:
Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Ana Laborde Marqueze. Restauradora.
Noelia Yangüas Jiménez. Restauradora.
 
 
Equipo de traballo.
 
Estudos Previos
 
Coo.Be.C. Italia Cooperativa Beni Culturali
Bernardino Sperandio. Enxeñeiro (proxecto e coordinación).
Rolando Ramaccini. Representante legal.
Mirco Balducci. Contabilidade.
María Gómez. Restauradora.
Anna Brunetto. Restauradora.
Bruno Roberto Bruni. Restaurador.
Antonella Filiani. Restauradora.
Luana Casaglia. Restauradora.
Bruno Gori. Arquitecto.
Annalisa Bartoli. Rexistro gráfico.
Michela Antonini. Rexistro gráfico.
Simonetta Innamorati. Arquivo e catalogación.
 
Universidade de Enxeñaría de Perugia – Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R.
Estudo estrutural
Antonio Borri. Coordinación e dirección.
Laura Bussi. Investigacións histórico-construtivas.
Laura Procacci. Análise xeométrica-construtiva.
Giuseppe Paci. Análises estruturais F.E.M.
Giulio Castori. Análises cinemáticas.
Enrico Esposito. Vibrometría láser.
 
Servizi di Ingegneria S.R.L. Diagnóstico estrutural
Andrea Giannantoni. Diagnóstico estrutural.
Fabrizio Meneghini. Diagnóstico estrutural.
Patrizia Curto. Diagnóstico estrutural.
Roberta Verrecchia. CAD e rendering.
 
Tecno Futur Service S.R.L. Monitorización de lesións estruturais
Giancarlo Maselli. Coordinación.
Christian Colitto. Termografía, videoendescopia, ultrasóns.
Maurizio Russo. Xeorradar.
 
Arcadia Ricerche S.R.L. Investigación da degradación do material pétreo
Guido Driussi. Xeólogo.
Zeno Morabito. Xeólogo.
 
Lambda Scientifica. Investigacións biolóxicas e estudo de iluminancia
Stefania de Zanche. Bióloga.
Mirella Baldan. Física.
 
MOLAB. Análises non destrutivos sobre a policromía
Costanza Emiliani. Investigadora CNR-ISTM.
Brunetto Brunetti. Químico, Universidade de Perugia.
Aldo Romani. Químico, Universidade de Perugia.
Francesca Rosi. Química, Universidade de Perugia.
Chiara Anselmi. Química, Universidade de Perugia.
Ana Amat. Química, Universidade de Perugia.
Brenda Doherty. Investigadora CNR-ISTM.
Paola Rocchi. Técnico de laboratorio CNR-ISTM.
 
Arte-Lab S.L. Probas de diagnóstico da policromía
Andrés Sánchez Ledesma. Químico.
María Jesús Gómez García. Farmacéutica.
Ismael González Seco. Físico.
Manuel Valiente Moreno. Químico.
Marcos del Mazo Valentín. Técnico de Laboratorio.
Luisa Vega Bolaños. Bioquímica.
María Barra Ríos. Química.
 
Conservación Arquitectónica S.L. Aspectos técnicos e construtivos
Rodrigo de la Torre. Canteiro e Historiador da Arte.
 
Universidade de Santiago de Compostela. Estudo histórico-artístico
Juan M. Monterroso. Historiador da Arte.
Begoña Fernández. Historiadora da Arte.
 
Equipo Arbotante, Universidade de Zaragoza, Departamento de Ciencias da Terra -
Geoartec Technical Solutions
Estudo de sales e humidades
Josep Gisbert Aguilar. Xeólogo.
Ana Belén Franco Nonay. Xeóloga.
Laura de Juan Mangas. Xeóloga.
Ion Ander Somovilla de Miguel. Xeólogo.
 
Instituto do Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura e Deporte
Isabel Argerich Fernández. Historiadora da Arte.
Irene Arroyo Marcos. Bióloga.
José Vicente Navarro Gascón. Xeólogo.
María Pía Timón Tiemblo. Etnóloga.
 
Instituto de Xeoloxía Económica-Instituto de Xeociencias C.S.I.C. – U.C.M.
Grupo de Petroloxía Aplicada á Conservación do Patrimonio. Estudo de morteiros
Rafael Fort González. Xeólogo.
María José Varas Muriel. Xeóloga.
Elena María Pérez Monserrat. Xeóloga.
 
Universidade Complutense de Madrid, Departamento de Óptica
Grupo de Complutense de Óptica Aplicada. Caracterización espectral e colorimétrica
Daniel Vázquez Moliní. Físico.
Antonio Álvarez Fernández-Balbuena. Físico.
Javier Muñoz Luna. Físico.
 
Brandenburgische Technische Universität, Cottbus, Alemaña. Fotogrametría
Klaus Rheidt. Arquitecto.
 
Labein Tecnalia. Monitorización ambiental e avaliación de riscos
Juan Carlos Espada. Arquitecto.
Isabel Rodríguez-Maribona. Química.
Adriana Bernardi. Física.
Ignacio Marcos. Enxeñeiro Industrial.
Cecilia Hugony. Arquitecta.
José Luis Izkara. Enxeñeiro de Telecomunicación.
María Zalbide. Xeóloga.
Oihana García. Química.
Alessandra Gandini. Arquitecta.
Mikel Zubiaga. Arquitecto Técnico.
 
Parteluz Estudio S.L. Actuacións preliminares en nártex
Uxía Aguiar Ballesteros. Restauradora. Coordinación.
María del Carmen Escarda. Restauradora.
Inmaculada Delgado. Restauradora.
Teresa López Pérez. Restauradora.
David Soengas Ben. Canteiro.
Laura Rodríguez Miranda. Mestra Canteira.
 
Petra S. Coop. Estudo de correspondencia de policromías
Mercedes Cortázar García de Salazar. Restauradora. Coordinación.
María Isabel Cubillas Quintana. Restauradora. Dirección.
Dolores Sanz Gómez de Segura. Restauradora. Dirección.
María Gómez García. Restauradora.
Estefanía Gradín Carbajal. Restauradora.
Pablo Porral Vicente. Restauradora.
Kyra Borst. Arquitecta. Representación gráfica e base de datos.
 
Plan de Conservación Preventiva Instituto do Patrimonio Cultural de España
Concha Cirujano Gutiérrez. Restauradora. Coordinación.
María Gómez García. Restauradora.
Fernando Guerra Librero. Arquitecto.
 
Proxecto de conservación e restauración
 
Restauradores
 
Fundación Catedral de Santiago (FCS)
Antonio Abad Alonso.
Cristina Cabodevilla Ros.
Mercedes Cortázar García de Salazar.
María Isabel Cubillas Quintana.
Olga Gago Muñiz.
Estefanía Gradín Carbajal.
Isabel Patrocinio Jimeno Victori.
Montserrat Lasunción Ascanio.
Leire Marcos Mugartegui.
José Morillo García.
Sofía Portela Teijeiro.
Andrea Rodríguez Campo.
Marta Gómez Ubierna.
Letizia Sainz Ralla.
Dolores Sanz Gómez de Segura.
Óscar Torres López.
Liliana Rey Varela.
 
Seguimento da intervención
 Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE, MCD)
Livio Ferrazza. Químico.
María Antonia García Rodríguez. Química.
Consuelo Imaz Villar. Química.
Julia Montero Delgado. Química.
Pedro Pablo Pérez García. Xeólogo.
 
Investigadores
Mercedes Cortázar García de Salazar. Restauradora. Petra S. Coop.
Asunción de los Ríos Murillo. Bióloga. Consello Superior de Investigacións Científicas.
Camino Roberto Amieva. Restauradora. Escola Superior de Conservación e Restauración de
Bens Culturais de Aragón.
Andrés Sánchez Ledesma. Químico. Arte-Lab S.L.
Miguel Taín Guzmán. Historiador da Arte. Universidade de Santiago de Compostela.
María Dolores Vila Tejero. Historiadora da Arte. Museo Nacional de Artes Decorativas.
 
 
Colaboradores
Uxía Aguiar Ballesteros. Restauradora. Parteluz Estudio S.L.
Manuel Blanco Domínguez. Xeólogo. Colaborador Instituto do Patrimonio Cultural de España.
Ana Isabel Casado Gómez. Xeóloga. Universidade Complutense de Madrid. Instituto de
Xeociencias IGEO (CSIC-UCM).
Pedro Echeverría Goñi. Historiador da Arte. Universidade do País Vasco
Rodorico Giorgi. Químico. C.S.G.I. Università degli Studi di Firenze.
Aurora María Grandal d´Anglade. Arqueóloga. Universidade da Coruña - Beta Analytics, Florida
USA.
Juan Antonio Herráez Ferreiro. Biólogo. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
Laura de Juan Mangas. Xeóloga. Geoartec Technical Solutions.
Pilar Lapuente Mercadal. Xeóloga. Universidade de Zaragoza.
Víctor Hugo López Borges. Restaurador. Victoria and Albert Museum, Londres.
José Vicente Navarro Gascón. Xeólogo. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
María Elena Novás Pérez. Historiadora da Arte. Arquivo Catedral de Santiago.
Patxi Pérez Ramallo. Arqueólogo. Universidade do País Vasco -Max Planck Institute for the
Science of Human History.
José González Piñeiro. Enxeñeiro Industrial. Refuerza S.L.
Sofía Rodríguez Bernís. Historiadora da Arte. Museo Nacional de Artes Decorativas.
Xosé Manuel Sánchez Sánchez. Historiador da Arte. Arquivo Catedral de Santiago.
Santiago Tamayo Guridi. Geólogo. Deputación Foral de Álava.
 
Base de datos
Glenn Boornazian. World Monuments Fund.
Ed Guillen. World Monuments Fund.
Iñaki Koroso Arriaga. Fundación Catedral Santa María de Vitoria.
Carmen Moral Ruiz. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
Jesús Nieto Sánchez. K3code.
Paulino Sánchez Chao. Fundación Catedral de Santiago.
 
Fotogrametría
Juan Carmena Villegas. Monumetría.
Francisco Javier Laguna Rodríguez. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
José Manuel Lodeiro Pérez. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
Luis Javier Rodríguez Cabeceira. Monumetría.
 
Documentación Fotográfica
Pela del Álamo. Diplodocus Producións.
José Luis Municio García. Instituto do Patrimonio Cultural de España.
 
Control Ambiental e Mantemento T.S.A. Conservación de Patrimonio.
José Antonio Galiano Moreno. Coordinación.
Borja González Iglesias.
Javier Martínez de Musitu Iturralde.
Javier Redondo Martín.