Ciclo conferencias Francisco Calvo Serraller Fundación Amigos del Museo del Prado

Inicio / Patrimonio e Cultura / Conferencias / Ciclo conferencias Francisco Calvo Serraller Fundación Amigos del Museo del Prado

VELÁZQUEZ

Ciclo de conferencias en colaboración coa Fundación Amigos del Museo del Prado (adiado a 2021)

En 1999, co gallo do cuarto centenario do seu nacemento, a Fundación Amigos del Museo del Prado dedicoulle un dos seus cursos anuais a Velázquez e decidiu que as súas conferencias versasen arredor de obras concretas do pintor. Dúas décadas despois, convócase este, que se concibe como continuación e complemento do anterior. Con ese fin, volveuse convidar a moitos dos máis importantes especialistas no pintor e na súa época e pedíuselles que abordasen a figura de Velázquez dende unha ampla variedade de perspectivas. Da súa man asomarémonos aos episodios e escenarios fundamentais da súa biografía, á súa autoconciencia como cortesán, á súa clientela, ao contexto artístico e coleccionista en que desenvolveu a súa carreira, á relación que mantivo cos principais xéneros pictóricos ou aos recursos narrativos, compositivos e estilísticos que explican por que foi un dos artistas máis sobranceiros da súa época e dos que exerceron maior influencia nos últimos dous séculos e medio.
 
Máis de 350 anos despois da súa morte, o nome de Velázquez non só se asocia cun conxunto de obras prodixiosas ou cuns avatares biográficos que se van desvelando paseniño. Tamén se vencella a unha riquísima historia de reinterpretacións da súa arte e de diálogos por parte de escritores, artistas, filósofos e unha gran variedade de público. A historia de Velázquez é tamén a do tremendo efecto da súa obra xeración tras xeración; coñecela é vital para entender por que nos segue engaiolando.
 
Director: Javier Portús. Xefe de Conservación de Pintura Española ata 1800, Museo del Prado

CONTIDOS RELACIONADOS