Ktorce-18

Inicio / Acción Social / Prevención / Ktorce-18

Ktorce-18

Prevención de condutas infractoras

Programa de charlas divulgativas, en colaboración coa Asociación ARELA, verbo da Lei do Menor (reguladora da responsabilidade penal dos menores) en institutos e colexios de toda Galicia e nas asociacións de pais destes para informar, previr e facelos conscientes das consecuencias que pode supor incumprir a lei. Durante o ano 2015, participaron no programa 5.471 persoas, entre alumnos, familias e profesores.


Materiais para profesionais e familias

VIDEO

Conferencia: "O reto do acoso escolar"

Fundación Barrié

Conferencia de José Antonio Marina: "Talento: intelixencia en acción"

Fundación Barrié

Práctica: "O reto do acoso escolar"

Fundación Barrié

CONTIDOS RELACIONADOS