Inicio / Patrimonio e Cultura / Conferencias / Calvo Serraller Fundación Amigos do Museo do Prado / Conferenciantes 2019

 

Manuela Mena

Historiadora da Arte

Sinopse biográfica
Conservadora de Debuxos e Estampas, subdirectora das Áreas de Conservación, Investigación e Restauración entre 1981 e 1996 e xefa de Conservación de Pintura do Século XVIII e Goya do Museo do Prado ata 2019. É vogal da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Obras de Interese Histórico do Ministerio de Cultura e vogal do Corpo Facultativo de Conservadores de Museos, do Real Padroado do Museo do Prado, ademais de membro do ICOM e do Comité Científico do Musée Goya de Castres (Francia) dende 1981. Posúe diversas condecoracións e galardóns entre os que se encontra a Medalla de Prata ao Mérito nas Belas Artes do Ministerio de Cultura. É comisaria de numerosas exposicións, salientando no Museo do Prado: La belleza encerrada. De Fra Angelico a Fortuny e Goya en Madrid.

 

Alicia Rodés

Historiadora da Arte

Sinopse biográfica
Licenciada en Historia da Arte con Premio Extraordinario pola Universidade Complutense, é especialista na análise multidisciplinar da obra de Pieter Bruegel o Vello. Realiza o doutoramento na mesma universidade cunha tese sobre o cadro de Bruegel O viño da festa de San Martiño. Desde novembro de 2008 é directora xeral da empresa Tresuno. Con anterioridade traballou durante dez anos como fotógrafa profesional, especializada en fotografía publicitaria.

 

Xavier Bray

Director, The Wallace Collection, Londres

Sinopse biográfica
Especialista en pintura española dos séculos XVII e XVIII, é director de The Wallace Collection dende outubro de 2016. Anteriormente traballa como xefe de conservación da Dulwich Picture Gallery, como conservador na National Gallery de Londres e como xefe de conservación no Museo de Belas Artes de Bilbao onde participa na súa reorganización museográfica. Co-comisario de numerosas exposicións entre elas: El Greco, Caravaggio, los últimos años, Velázquez y Murillo y Justino de Neve. En 2009 organiza a súa primeira mostra: Lo sagrado hecho real, na National Gallery, onde tamén presenta Goya: The Portraits en 2015. En 2018  organiza na Dulwich Picture Gallery, Ribera: Art of Violence, a primeira mostra no Reino Unido dedicada ao pintor barroco. Colabora como director científico na produción do documental El Greco: pintor de lo invisible presentada no Museo do Prado co gallo do centenario do artista.

 

Marta Poza

Profesora de Historia da Arte, Universidade Complutense

Sinopse biográfica
Doutora en Filosofía e Letras (especialidade Historia da Arte) pola Universidade Autónoma de Madrid, onde defende a súa tese de doutoramento La portada historiada en Castilla y León. Del románico pleno al tardorrománico y estilo 1200 (2004). O seu labor investigador céntrase no desenvolvemento do románico nos reinos peninsulares, atendendo de xeito especial aos ámbitos escultórico e iconográfico, así como aos vínculos entre a imaxe e o auditorio ao cal vai dirixida. Publica numerosos artigos sobre este tema e participa nos catálogos de varias exposicións sobre arte hispana medieval, como Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía ou Alfonso X y su época. É asesora en materia de arte e patrimonio español do Instituto Cervantes.

 

Javier Barón

Xefe de Conservación de Pintura do Século XIX. Museo Nacional do Prado

Sinopse biográfica
Doutor en Historia da Arte pola Universidade de Oviedo, onde imparte aulas como profesor titular durante doce anos. É especialista en pintura española dos séculos XIX e XX e comisario de numerosas exposicións, participando así mesmo na elaboración dos seus catálogos. Das realizadas no Museo do Prado podemos destacar: El siglo XIX en el PradoJoaquín Sorolla (1863-1923)Turner y los MaestrosPasión por Renoir. La colección del Sterling and Francine Clark Art InstituteEl paisajista Martín Rico (1833-1908)El Greco y la pintura moderna y Fortuny (1838-1874), entre outras. É membro de número do Real Instituto de Estudos Asturianos e correspondente da Real Academia da Historia, a Real Academia de Belas Artes de San Fernando e a Real Academia de Belas Artes de San Telmo.