Inicio / Acción Social / Profesionalización do Terceiro Sector Social
LIÑA ESTRATÉXICA

Profesionalización do Terceiro Sector Social

Profesionalizar implica fundamentalmente fortalecer a xestión directiva, facilitando ás entidades sociais medios e estratexias que afiancen a súa sostibilidade e proxección futura. Pretendemos con iso complementar o bo facer que demostraron no seu labor de atención aos colectivos obxecto da súa misión.

CONTIDOS RELACIONADOS