Acción Social

Inicio / Acción Social

Integración e normalización dos sectores máis vulnerables da poboación

A área de Acción Social destina os seus esforzos á integración e normalización dos sectores máis vulnerables da sociedade, desenvolvendo  iniciativas -propias ou en colaboración con outras entidades sociais- que dan resposta aos seus obxectivos estratéxicos, referidos á profesionalización do Terceiro Sector, a reinserción de persoas en situación de exclusión, a prevención de condutas de risco en xoves e a intervención social mediante programas que melloran a calidade de vida de colectivos en situación de desigualdade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 80%

  De entidades melloraron a súa presenza online a traves do Programa Más Social

 • 100%

  Módulos de respecto en centros penitenciarios apoiados en Galicia desde 1971

 • 22.289

  Alumnos participaron na prevención social nos ámbitos da saúde e condutas infractoras desde 2011 / 5.862 en 2015

 • 14.798

  Persoas beneficiáronse das axudas de emerxencia social desde 2009

 • 2.226

  Persoas desde 2005 beneficiáronse do Programa de Atención a Menores e Educación Familiar.

CONTIDOS RELACIONADOS