Acción Social

Inicio / Acción Social

Integración e normalización dos sectores máis vulnerables da poboación

A área de Acción Social destina os seus esforzos á integración e normalización dos sectores máis vulnerables da sociedade, desenvolvendo  iniciativas -propias ou en colaboración con outras entidades sociais- que dan resposta aos seus obxectivos estratéxicos, referidos á profesionalización do Terceiro Sector, a reinserción de persoas en situación de exclusión, a prevención de condutas de risco en xoves e a intervención social mediante programas que melloran a calidade de vida de colectivos en situación de desigualdade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 1.529

  Familiares de enfermos de Alzheimer que se beneficiaron do Programa Rede Paraugas Alzheimer dende 2013.

 • 28.573

  Alumnos participaron na prevención social nos ámbitos da saúde e condutas infractoras dende 2011 / 6.284 en 2016.

 • 839

  Entidades representadas a través de 6 federacións e 1 entidade estatal en Más Social Nacional.

 • 4.221

  Persoas atendidas no Programa para reducir o abandono e o fracaso escolar de menores en situación vulnerable / 1.995 en 2016

CONTIDOS RELACIONADOS