Programa Catedral de Santiago

Inicio / Patrimonio e Cultura / Conservación e recuperación do Patrimonio / Programa Catedral de Santiago

Programa Catedral de Santiago

A Fundación Barrié e a Catedral de Santiago
A Fundación Barrié financia o Programa Catedral con máis de 6 millóns de euros, pero o seu intenso vencello coa Catedral de Santiago, de máis de 40 anos, materializouse en investimentos por case 11 millóns de euros en proxectos de conservación e restauración, entre os que salientan a reconstrución do Coro pétreo do Mestre Mateo, a catalogación e dixitalización dos protocolos notariais dos arquivos catedralicios ou a reconstrución dos instrumentos do Pórtico da Gloria que se mostran na exposición permanente Pórtico Virtual situada no Pazo de Xelmírez en Santiago de Compostela.
O Programa Catedral é un proxecto promovido pola Fundación Barrié e a Fundación Catedral en colaboración coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e o Instituto de Patrimonio Cultural de España do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
 
Restauración do Pórtico da Gloria – estado actual
Na actualidade está finalizando o estudo de correspondencia de policromías no Pórtico da Gloria, que permitirá obter un completo repertorio dos motivos decorativos aplicados e coñecer as diferentes técnicas de execución empregadas en todo o conxunto do nártex. Trátase dun método sistemático de estudo que se emprega en intervencións sobre escultura policromada e que consiste nun minucioso traballo de campo, examinando cada elemento con técnicas microscópicas e comparando os resultados cos estudos analíticos de laboratorio. Permitirá ademais poder realizar unha reconstrución virtual das distintas fases decorativas, das cores empregadas e da evolución estilística para adaptarse ao gusto de cada época.

Salientan os estudos realizados mediante fluorescencia de Raios X por Enerxía Dispersiva (EDXRF) que permitiron confrontar os materiais pictóricos dos estratos polícromos máis antigos do Pórtico da Gloria cos pigmentos identificados nas miniaturas sobre pergameo do Tombo A e do Tombo B do Arquivo da Catedral de Santiago de Compostela. Tamén se conseguiu pór a policromía medieval e renacentista do Pórtico da Gloria en relación con outros monumentos do noroeste peninsular establecendo un catálogo de repertorios decorativos medievais, e contextualizando as decoracións na técnica flamenca coñecida como “brocado aplicado” con outras obras contemporáneas, chegando mesmo a propoñer a súa autoría.

Outra liña de investigación crucial foron a posta a punto dos tratamentos de restauración máis idóneos para estabilizaren os riscos de deterioración das policromías, realizando ensaios comparativos con sistemas tradicionais e novidosos perfeccionando a metodoloxía láser ou investigando innovadores sistemas nanotecnolóxicos, máis selectivos e inocuos, non agresivos para o monumento. A complexa situación conservativa do Pórtico da Gloria constitúe unha base óptima para a investigación e aplicación destas novas tecnoloxías. No ámbito deste proxecto cada tratamento de limpeza, láser e nanotecnolóxico, foi deseñado de maneira específica, a partir dun profundo coñecemento do estado de conservación, dos valores materiais e dos significados que evoca a extraordinaria empresa artística do mestre Mateo.

De forma paralela, estase a traballar nun sistema de xestión documental xeo-referenciado, en colaboración coa World Monuments Fund e a Fundación Catedral Santa María de Vitoria. Trátase dun sistema de fichas que inclúen información escrita clasificada en diferentes táboas e campos, así como documentación gráfica de imaxes fotográficas e cartográficas. Con este fin, levouse a cabo un escaneado láser 3D de alta definición. 


Nota de prensa Restauración


Mapa de Estudo do Pórtico


Quen é Quen no Pórtico da Gloria

GALERÍA DE IMAXES

  • Pórtico de la Gloria
    Fotógrafo Juan Rodríguez

    Fundación Barrié

VIDEO

Presentación da restauración do Pórtico da Gloria. Daniel Lorenzo

Fundación Barrié

Presentación da restauración do Pórtico da Gloria. José María Arias Mosquera

Fundación Barrié

Rueda de prensa de la presentación de la restauración del Pórtico de la Gloria

Fundación Barrié

Pasado Presente Futuro 2018 - Pórtico de la Gloria

Fundación Barrié

Pórtico de la Gloria, por los siglos de los siglos

Fundación Barrié

CONTIDOS RELACIONADOS