Inicio / Publicaciones / Detalle Publicación

Publicaciones


Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos


Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos


O volume Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos, publicado pola Fundación Barrié e a Real Academia Galega na colección Clásicos da Academia, e editado polo profesor da Universidade de Santiago de Compostela Henrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega, recolle a totalidade dos testemuños manuscritos da obra poética rosaliana realizados do seu propio puño e letra. O volume iníciase cun estudo introdutorio, seguido dun inventario exhaustivo deses testemuños e da reprodución fotográfica de todos eles, acompañada de cadansúa transcrición, debidamente anotada; e remata cun apéndice en que o investigador Diego Rodríguez, bibliotecario da Fundación Barrié, ofrece a reprodución e transcrición dunha carta inédita de Manuel Murguía á súa esposa, datable arredor de 1880. Os manuscritos rosalianos proceden fundamentalmente do Arquivo Municipal da Coruña, do Arquivo da Deputación provincial da Coruña e do Arquivo da propia Real Academia Galega, aínda que tamén os hai procedentes dasfRosalía de Castro e Penzol e de arquivos particulares.
En conxunto, os testemuños abranguen un período que vai desde 1860 aproximadamente ata 1885, e cobren todas as facetas da obra poética rosaliana, pois uns están relacionados coa súa obra inicial en galego, Cantares Gallegos, outros con Follas novas (os menos), e bastantes deles con En las orillas del Sar. É moi notable o grupo de poemas orixinais da autora pouco coñecidos, incluíndo o embrión dun libro titulado Postrimerías, que nunca chegaría a rematarse. Tamén son moi interesantes os testemuños do seu labor como folclorista (recolla de coplas e cantares populares). Trátase, por tanto, dunha contribución novidosa e extraordinariamente importante ao coñecemento e o estudo da obra poética dunha figura central da poesía galega e española do século XIX.

Edición de Henrique Monteagudo
Colección Clásicos da Academia

A Coruña, 2017
232 páginas
22 x 14 cm
ISBN: 978-84-9752-154-3

18.00€

AÑADIR

O volume Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos, publicado pola Fundación Barrié e a Real Academia Galega na colección Clásicos da Academia, e editado polo profesor da Universidade de Santiago de Compostela Henrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega, recolle a totalidade dos testemuños manuscritos da obra poética rosaliana realizados do seu propio puño e letra. O volume iníciase cun estudo introdutorio, seguido dun inventario exhaustivo deses testemuños e da reprodución fotográfica de todos eles, acompañada de cadansúa transcrición, debidamente anotada; e remata cun apéndice en que o investigador Diego Rodríguez, bibliotecario da Fundación Barrié, ofrece a reprodución e transcrición dunha carta inédita de Manuel Murguía á súa esposa, datable arredor de 1880. Os manuscritos rosalianos proceden fundamentalmente do Arquivo Municipal da Coruña, do Arquivo da Deputación provincial da Coruña e do Arquivo da propia Real Academia Galega, aínda que tamén os hai procedentes dasfRosalía de Castro e Penzol e de arquivos particulares.
En conxunto, os testemuños abranguen un período que vai desde 1860 aproximadamente ata 1885, e cobren todas as facetas da obra poética rosaliana, pois uns están relacionados coa súa obra inicial en galego, Cantares Gallegos, outros con Follas novas (os menos), e bastantes deles con En las orillas del Sar. É moi notable o grupo de poemas orixinais da autora pouco coñecidos, incluíndo o embrión dun libro titulado Postrimerías, que nunca chegaría a rematarse. Tamén son moi interesantes os testemuños do seu labor como folclorista (recolla de coplas e cantares populares). Trátase, por tanto, dunha contribución novidosa e extraordinariamente importante ao coñecemento e o estudo da obra poética dunha figura central da poesía galega e española do século XIX.