Interventor Xeral

Juan Rioboo Lata

Licenciado en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela. Toda a súa traxectoria profesional, desde 1984, estivo vencellada á Fundación Barrié. Anteriormente Director de Administración e Control, desde 2009 é Interventor xeral da Fundación Barrié.