Proxectos Máis Social

Inicio / Acción Social / Profesionalización do Terceiro Sector Social / Máis Social Galicia / Proxectos Máis Social

Esta convocatoria de proxectos, impulsada conxuntamente coa Fundación Roviralta, está dirixida a entidades que previamente participasen no programa Máis Social. Actualmente a convocatoria 2015 se encontra pendente de resolución.


Edición 2014


Edición 2015

CONTIDOS RELACIONADOS