Proxectos Escolares 2016-2017

Inicio / Educación / Promoción do éxito escolar: educaBarrié / Proxectos Escolares 2016-2017

V Convocatoria de Proxectos Escolares 2016-2017

Coa finalidade de estimular, recoñecer e apoiar o labor do profesorado, a Fundación Barrié propón unha convocatoria anual de proxectos escolares á que se poderán presentar iniciativas promovidas polo profesorado que se levarán a cabo nos centros educativos de Galicia. 


Resolución

CONTIDOS RELACIONADOS